sr Crnogorski en English
slajd_4.jpeg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
slajd_4.jpeg
slajd_1.jpeg
Image is not available
slajd_1.jpeg
slajd_5.jpeg
Ekipa koja je
spasila brojne živote!
slajd_5.jpeg
slajd_6.jpeg
slajd_6.jpeg
slajd_2.jpeg
Image is not available
slajd_2.jpeg
slajd_7.jpeg

Ekipa hitne pomoći na intervenciju izlazi sa sirenom i rotacionim plavim svijetlom! Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ova obilježja i prvenstvo prolaza!

slajd_7.jpeg
previous arrow
next arrow

Pravna regulativa - dokumenti

Dokumenti

PLAN POTREBA ZA DONACIJAMA 2021. GODINA

PLAN INTEGRITETA ZAVODA ZA HMP CRNE GORE

VODIČ ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU JZU ZAVOD ZA HMP CRNE GORE

PLAN POTREBA ZA DONACIJAMA 2020. GODINA 

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU - DR JUSUF KADIĆ

PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine - Saglasnost za Plan upravljanja otpadom

IZVJEŠTAJI O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA ZAVODA ZA HMP CG NA DAN 31.12.2018. GODINE

SAGLASNOST ZA DOPUNSKI RAD DR MILOŠ ŠAPONJIĆ

SAGLASNOST ZA DOPUNSKI RAD VERA SPAHIĆ

SAGLASNOST ZA DOPUNSKI RAD DR DUNJA ĆETKOVIĆ

SAGLASNOST ZA DOPUNSKI RAD DR VLADANA KRIVOKAPIĆ

SAGLASNOST ZA DOPUNSKI RAD DR GEZIM ČOBAJ

SAGLASNOST ZA DOPUNSKI RAD DR Hatidža Divanović  

SAGLASNOST ZA DOPUNSKI RAD DR Dražen Velimirović

PLAN POTREBA ZA DONACIJAMA 2019. GODINA

PLAN POTREBA ZA DONACIJAMA 2018. GODINA

UPUTSTVO O PRIJEMU I NAČINU EVIDENTIRANJA DONACIJE I SPONZORSTVA OPREME U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

UPUTSTVO O NAČINU EVIDENTIRANJA DONACIJE I SPONZORSTVA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

UPUTSTVO O PRIJEMU I NAČINU EVIDENTIRANJA DONACIJE I SPONZORSTVA GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA VOZILA KANCELARIJSKE I DRUGE OPREME U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

DOKTORI ANGAZOVANI NA OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU VAN ZDRAVSTVENE USTANOVE

ODLUKA O ODOBRAVANJU SPECIJALIZACIJE - URGENTNA MEDICINA

ODLUKA O ODOBRAVANJU SPECIJALIZACIJE - INTERNA MEDICINA

 

        STATUT ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE

           

 

        PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

          - Rješenje o ispravci tehičke greške

 

        ETIČKI KODEKS

 

        

        PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU RADA DISPEČERSKOG CENTRA

 

 

        PRAVILNIK O RADNOJ ODJEĆI ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE

 

   

        PRAVILNIK O NAČINU, USLOVIMA, POSTUPKU I ODRŽAVANJU SLUŽBENIH VOZILA

 

 

        PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ZAPOSLENIH

 

 

        PRAVILNIK O PRIMOPREDAJI PARAGON BLOKOVA I NOVČANIH SREDSTAVA ZAVODA ZA HMPCRNE GORE

 

         

      UPUTSTVO O PRIJEMU I NAČINU EVIDENTIRANJA DONACIJE I SPONZORSTVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa

Menadžment Zavoda:

Vaka Đurovića bb

81000 Podgorica

Crna Gora

Kontakt

Menadžment Zavoda:

Telefon: +382 (0)20 226 081

Fax: +382 (0)20 226 082

e-mail: kontakt@zhmp.me

PIB: 02779773